नचिनेको नम्बरबाट शेरेलाई फोन आएछ ।शेरेः हलो ?
केटा : कोदालो ।
शेरे: को बोलेको?
केटा: म मान्छे बोलेको ।
शेरेः मान्छेको केहि नाम त होला
नि?
केटाः म हिरो हो ।
शेरेः कहाँबाट बोलेको?
केटाः नेपालबाट
शेरेः किन फोन गरिस्?
केटाः तपाइको दिमाग खराब गर्न ।
शेरेः (रिसाउँदै) तलाई शैतानको बच्चा

तँ कुन बिग्रेको बाउको सन्तान होस् ?
पक्कै पनि तेरो बाउ पनि फटाहा
हुनुपर्छ
। तँ को बोलेको भन् छक्काको बच्चा म
त्यहिँ आएर कुट्छु।
केटा: नरिसाउनु न बा । म तपाइकै
छोरा हो क्या ।hahahaha..